Wie zijn wij

Jeroen Knevel

Cees Petersen

Het bestuur van Stichting Vrienden van Aljeco wordt gevormd door Hans Teunissen, een ondernemer met een hart voor Tanzania en het project. Hij geeft uiting aan het voorzitterschap binnen de stichting. Jonne Knevel als 'Missionary Kid' met acht jaar achtergrond in Tanzania en Tsjaad is de secretaris. Zij studeert momenteel Theologie aan de CHE te Ede. Kees Nievaart met werkervaring in de pensioenwereld en financien is onze penningmeester. Consulterende en praktische uitvoerende taken worden uitgevoerd door Jeroen Knevel. Jeroen als voormalig MAF piloot en 'Programme Manager' is nauw betrokken bij aansturing en opstarten projecten in het veld. Cees Petersen met ervaring in beleidstaken is nauw betrokken bij het opstarten en aansturen van civieltechinsche projecten. Alles bij elkaar: een waardevol en competent team!

Stichting Vrienden van ALJECO

Geinteresseerd in het ondersteunen van een kleinschalig project?,

uw / jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnr. NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO

Kamer van Koophandel RSIN: 854901863

Het grootste deel van zijn leven heeft Allan in Afrika doorgebracht. Hij spreekt vloeiend Kiswahili en kent de lokale cultuur. Nadat hij met pensioen ging vanuit MAF kregen hij en zijn vrouw Jeniffer het verlangen om iets aan het toenemend weeskinderen probleem te doen. In 2010 is grond aangekocht en is ALJECO, Home for Children als stichting door de Tanzaniaanse autoriteiten erkend.

}

Stichting

Vrienden van Aljeco,

 

Weeshuis voor Kinderen

Hans Teunissen

Jonne Knevel

Kees Nievaart