Help je mee

Stichting Vrienden van ALJECO

Geinteresseerd in het ondersteunen van een kleinschalig project?,

uw / jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnr. NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO

Kamer van Koophandel RSIN: 854901863

2012 - 2013

aanleg fundatie & sceptic tank, bouw muren

2014 - 2015

afronden bouw, inrichting + aanstelling lokale staff

2015

1 juli 10 weeskinderen opgenomen

Deels dankzij hulp van HOPAC

School Dar es Salaam, jongeren van kerkgemeente De Lichtkring

uit Alphen a/d/ Rijn

en jongeren vanuit de Vrije Evangelische Gemeente te Bussum is de start van ALJECO mogelijk gemaakt.

 

DE VRAAG VOOR OPNAME MEER KINDEREN IS AANWEZIG, HIER KAN OP DIT MOMENT NIET AAN VOLDAAN WORDEN.

 

HELP JIJ MEE BIJ HET VERVOLGTRAJECT?

 

Er is behoefte aan financiele ondersteuning voor de volgende projecten:

 

  1. Algemene kosten
  2. Tweede woning voor extra opvang
  3. Toyota minibus
  4. Kantoorruimte Teamleider
  5. IT opzet

 

 

Wanneer je ALJECO met een bepaald project wilt ondersteunen, vermeld dit op het machtigingsformulier of op je schriftelijke/internet overmaking.

 

}

Stichting

Vrienden van Aljeco,

 

Weeshuis voor Kinderen

2010- 2011

grond bouwrijp maken